DANSK BRØNDEJERFORENING arbejder på, at vi kan beholde vore private vandforsyninger.