Generalforsamling 2019

Foreningen har afholdt generalforsamling på Hejse Kro den 10. marts 2019 med 96 deltagere.

Under den organisatoriske del var der udskiftning på suppleantposterne. Nyvalgt blev Andreas Sejersbøl, Sandved og Niels Jørgen Lundsberg, Munkebjergby. Begge på Sjælland.

Alle øvrige poster fortsætter med uændret besætning.

Efter den organisatoriske del var der aktiv debat om foreningens arbejde.

 

 

 

Se under Bestyrelsen
Klik her…