Læs mere om generalforsamlingen her

I 2023 kan du igen møde os på flere af landets dyrskuer. Kig ind og få en snak. Se her hvor og hvornår.


Fra Bregentved 2022

Dansk Brøndejerforening havde et offentligt møde på Ølsted Kro onsdag den 18. maj 2022 Læs mere her

Foreningen afholdt generalforsamling søndag d. 20. marts 2022,  se mere her

Dansk Brøndejerforening er en landsdækkende medlemsorganisation stiftet i 1990 med det formål at organisere og vejlede private brønd- og boringsejere, der ønsker at bevare egen indvinding for at undgå at blive koblet på almene vandværkers lange forsyningsledninger.

Foreningen har samlet en betydelig viden på det lovmæssige, det tekniske og det sundhedsmæssige område. Denne viden formidles til medlemmer og andre interessenter pr. telefon, ved nyhedsbreve og på foreningens hjemmeside.

bakteriologi

Nitrat

Pesticider