Dansk Brøndejerforening  afholder offentligt møde på Ølsted Kro, Hovedgaden 16, 3310 Ølsted onsdag den 18. maj 2022 kl. 19.00. Læs mere her

I år kan du møde os på flere af landets dyrskuer. Kig ind og få en snak. Se her hvor og hvornår.

Foreningen afholdt generalforsamling søndag d. 20. marts 2022,  se mere her

Dansk Brøndejerforening er en landsdækkende medlemsorganisation stiftet i 1990 med det formål at organisere og vejlede private brønd- og boringsejere, der ønsker at bevare egen indvinding for at undgå at blive koblet på almene vandværkers lange forsyningsledninger.

Foreningen har samlet en betydelig viden på det lovmæssige, det tekniske og det sundhedsmæssige område. Denne viden formidles til medlemmer og andre interessenter pr. telefon, ved nyhedsbreve og på foreningens hjemmeside.

bakteriologi

Nitrat

Pesticider