Ny metode til undersøgelse for coliforme bakterier.

Miljøministeriets ”Miljøprojekt nr. 1162 – 2007” omhandler vurderinger og resultater af den forholdsvis nye metode til laboratorieundersøgelse for bakterier i drikkevand kaldet ”colilert”, der tilsyneladende påviser fund på et lavere niveau end tidligere anvendt metode.

Det har bl.a. medført, at der nu først gives kogeanbefaling ved påvist 20 coliforme bakterier eller derover.

Embedslæger deltog i følgegruppe i dette projekt, og i konklusionen skrives: ”…fund af coliforme bakterier i det lave niveau er uden sundhedsmæssig betydning”.

Klik her for at se adm.praksis for bakteriologi i udvalgte kommuner