Dansk Brøndejerforening afholdt offentligt møde på Auning Kro tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 19.00. Der var 100 personer mødt frem.

Brøndejerforeningens bestyrelse orienterede om lovgivning, mulighederne for at sikre egen vandforsyning, etablering af nye boringer og erstatningsboringer, indvindingstilladelser, råd om renovering og anden sikring af brønd/boring og ikke mindst kommunernes forvaltningspraksis. Desuden blev der holdt et indlæg, som belyste, hvad der kan true drikkevandet i Danmark.

 

Er din ret til at indvinde vand fra din egen grund truet af din kommunes politikere ?

Dansk Brøndejerforening arbejder for bevarelse af denne ret blandt andet ved afholdelse af offentlige møder forskellige steder i landet.
Foreningen afholder de offentlige møder i kommuner, hvor kommunalpolitikere sammen med deres forvaltningsmedarbejdere udviser en usædvanlig nidkærhed.

Foreningen har gennem de seneste 20 år afholdt 30-40 offentlige møder rundt om i landet. Det mest besøgte møde var mødet i Brørup med hen ved 400 fremmødte.