Myndighederne overfortolker loven ved krav om A og B prøver

Europarådets ”Direktiv 2020/2184 af 16. december 2020 foreskriver, at indvinding af vand under 10 m3 pr. dag ikke er underlagt krav om A og B parametre (antal prøver pr. år 0).

Rådsdirektivets afbureaukratisering blev ikke til fulde indskrevet i Drikkevandsbekendtgørelsen, der trådte i kraft i oktober 2017.

Der er i bekendtgørelsens § 1 beskrevet, hvor de udvidede analysekrav gælder, og man har tilføjet kommerciel drift og offentlig aktivitet, uden at det er nærmere defineret.

Til forståelse af, hvor A og B prøver skal gælde er i § 1 stk. 4 listet: Institutioner, restauranter, hospitaler, hoteller, forlystelsesetablissementer m.v.

Personale i Styrelse, Kommuner og Klagenævn har efterfølgende tolket videre på m.v. og har tilført en række tilfælde, hvor man har ment, at der også kan stilles krav om A og B prøver – herunder for udlejningsejendomme og plejefamilier.

Bestyrelsen er i besiddelse af en afgørelse, hvor Politiets juridiske afdeling ved et kommunalt krav om A og B prøver ved en plejefamilie har afvist politianmeldelsen for værende uden hjemmel.

Vi er endvidere i besiddelse af en klagenævnsafgørelse, hvor nævnet med lægmandsdeltagelse har afvist en kommunes krav om A og B prøver med henvisning til kommerciel og offentlig aktivitet –  trods en ikke ubetydelig indtjening og betydelig offentlig adgang.

Du kan læse mere her