Vejen Kommune vælger fortsat tvang

Dansk Brøndejerforening var torsdag den 7. december 2023 igen til møde på Vejen Rådhus om kommunens vandforsyningsplan.

Foreningen deltog ved bestyrelsesmedlem Søren Klinkby samt Henning Fogh – en af foreningens medlemmer i kommunen. Foreningens repræsentanter anfægtede igen indholdet i kommunens vandforsyningsplan og indholdet i et nyt kommunalt Notat, som kommunen vil gøre til en del af planen.

Mødet sluttede med, at kommunens politikere tilkendegav, at man ikke vil ændre i planen på trods af vore påvisninger af: Fejlagtige oplysninger, forskelsbehandling, vildledning, sætter ”skøn under regel”. Endvidere vores kritik af at kommunens politikere vil fortsætte tvangsnedlæggelse.

Vi fastholder holdningen, at vandforsyningsplanen skal skrives om, politisk behandles og ud i ny høring hos kommunens borgere. Ved mødets slutning blev afleveret et dokument – anvendt under mødet – med korte notater og med krav om, at dokumentet skal indgå som et aktstykke i sagen.

Du kan læse dokumentet her