”Elektriske strømme” der føres frem til beboelser til skade for mennesker og dyr

Forholdet er beskrevet i flere nyhedsbreve. I nyhedsbrevet Februar 2022 bragte vi en artikel af Kim Horsevad, Elektrobiologisk Selskab, hvori han beskrev resultatet af sin intense forskning om at identificere de områder i jorden, hvorunder der findes ledende jordlag, som vagabonderende strøm kan bevæge sig ad, de såkaldte strømstriber.

Kim Horsevad har i det  internationale tidsskrift: ”International Journal of Science and Research (USR)” fået sine forskningsresultater optaget, herunder hans påvisning af, at vand ændrer egenskaber, når det, blot i korterevarende tidsrum, er placeret i nærheden af en strømstribe.

Netop dette fænomen har givet Kim Horsevad anledning til at arbejde med at udvikle et måleapparat, således at alle kan få mulighed for at teste, hvorvidt deres vand er påvirket af strømstriber, og hvorledes man mest effektivt blokerer disse strømstriber. Prototypen er etableret på en gård i Nordjylland og har været fulgt nøje det sidste halve år.

Kim Horsevad fokuserer også på de objektive målinger til påvisning af strømstriberne, hvordan de opstår, og hvor de kommer fra. Dvs. forskningsmæssig påvisning af teorier og forudanelser, som har været fremherskende igennem flere år.

Samtidig med det forskningsmæssigt store arbejde med at påvise og dokumentere de skadelige påvirkninger bliver problemerne med skade på dyr og mennesker ikke mindre. Især når det drejer sig om dyr, der ikke kan være holdnings påvirkede, bliver iagttagelserne meget valide.

På en gård i Nordjylland vidner dyrlægerapporter om et stigende problem trods en kæmpeindsats med ”afbøjning” af strømstriber. Der er både problemer med strøm i jorden og strøm gennem luften.

En dyrlægerapport kan eksempelvis indeholde følgende:

“Strømbelastningen har været relativ høj, især i de mest fugtige perioder. Overordnet set synes det mest belastende fortsat at være de varierende strømlinjer, der generer mest og synes at bidrage mest til især aggressioner og halebid. Herudover synes det også at påvirke udbrud af diarre i klimastaldene, især tidspunktet i forhold til de øvrige stalde, men også sværhedsgraden. Der var flere med hjernebetændelse……”

”I forebyggelsen kan vi se, at forebyggelse af strøm er en vigtig faktor i forhold til udbruddene, både tid og sværhedsgrad. Fokus er derfor nu på at begrænse strømpåvirkningen mest muligt”

 Det fremhæves, at strømramte grise stresses mere og dermed har mindre modstandskraft.

Det fremhæves også, hvor dygtigt problemerne med strømpåvirkning takles af landmandsfamilien for at sikre den bedste velfærd for dyrene, hvor det set udefra synes at være en umulig opgave.

Ifølge forskeren Kim Horsevad bliver problemer med vagabonderende strømme, strømstriber og overskudsstrøm bare værre og værre, og arbejdet med at påvise og løse problemerne møder desværre modstand fra de førende indenfor grøn omstilling.