Viborg Kommune måtte overgive sig

Viborg Kommune har overgivet sig

Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg besluttede på sit møde den 8. januar 2014, at de 1650 varsler om forbud mod erstatningsboring skal trækkes tilbage. De 1650 ejendomme vil modtage et brev fra forvaltningen med et frafald af varslet samt baggrunden herfor.

Men forinden disse 1650 breve udsendes, skal der vedtages et tillæg til vandforsyningsplanen, så den kan bringes i overensstemmelse med Vandforsyningsloven, og for at der kan blive rettet op på de fejl, der er begået i planen.

En sådan plan skal igennem en offentlighedsfase med mulighed for indsigelser, akkurat ligesom hele den oprindelige vandforsyningsplan.

Vi kan konstatere, at Viborg Kommune kunne have været en masse unødigt og kompromitterende arbejde foruden, hvis ikke vores høringssvar i tidernes morgen var blevet ignoreret, men vi ser nu frem til at følge det videre forløb og håber, at udstedelse af nye forbud kun kommer til at gælde virkelig forureningstruede grunde. Kommunen har nemlig planer om, efter tilbagetrækning af de 1650 varsler, at udsende 41 nye varsler om forbud mod erstatningsboring uden forudgående ansøgning.

Vi hører gerne fra borgere, der modtager et sådant varsel og yder gerne hjælp til at vurdere, om det bliver givet med lovlig hjemmel.

Slutteligt vil vi dog tillade os at give udtryk for, at vi føler det som en sejr, at vi har formået kommunen til at ændre vandforsyningsplanen på området og trække de 1650 varsler om forbud tilbage.