Foreningens formål

DANSK BRØNDEJERFORENING arbejder på, at vi kan beholde vore private vandforsyninger.

Har du godt drikkevand i din brønd eller boring?
Så er du sikkert interesseret i at bevare brønden.

Har du problemer med vandkvaliteten?
Så er du sikkert interesseret i at forbedre den.

De seneste år er mange brøndejere blevet tvunget til at opgive deres brønd eller boring. Grunden har i reglen været, at kommunale myndigheder har overfortolket eller fejlfortolket Vandforsyningslovens regler.
Derfor er det vigtigt at kende reglerne.

Foreningen har samlet en betydelig viden på både det lovmæssige, det tekniske og det sundhedsmæssige område. Gennem nyhedsbreve, opslagshæfte og hjemmesiden formidler vi denne viden til medlemmerne.
Desuden rådgiver vi pr. telefon.