⚠️ Cyberangreb ⚠️ Forsyningssikkerhed – bevar private drikkevandsboringer 🙏

I regeringens anbefaling til alle om at sikre livsnødvendige fornødenheder i mindst 3 døgn indgår køb af store plastikdunke til vandforsyning med mindst 3 liter pr. døgn per person. Dunkene anbefales opbevaret køligt for at undgå, at vandet over tid ændrer kvalitet. Vandet skal derfor også hyppigt udskiftes.

Statslige myndigheder har tidligere i forbindelse med risiko for terror ved forurening af store almene drikkevandsforsyninger anbefalet at bevare de mange tusinde private drikkevandsbrønde og – boringer.

Ved de senest kendte tal fra Miljøstyrelsen er der i omegnen af 50.000 sådanne private drikkevandsforsyninger jævnt spredt i landet, som vil kunne forsyne både ejerens familie og naboer med godt frisk drikkevand.

Frank Erichsen fra TV – programmet Bonderøven har i samarbejde med en brøndborer etableret en manuel nødforsyning i sin drikkevandsboring ved brug af en gammel pumpe og en stålcylinder.

Ud over at sikre mennesker med drikkevand har ejere af dyr – kæledyr og produktionsdyr – en dyreværnsmæssig forpligtelse til at sikre deres dyr med drikkevand.

På markedet findes et stort antal forskellige nødstrømsanlæg drevet af benzin eller diesel, som udover drift af vandpumpe kan forsyne boligen med drift af andre elektriske installationer.

Dansk Brøndejerforening skal opfordre kommunale og statslige myndigheder til at sikre, at færrest mulige sådanne private ”nødforsyningsanlæg” nedlægges – og påtænke at lade denne unikke mulighed indgå i en kriseberedskabsplan.