Bestyrelsen inviterer medlemmer der ønsker en nærmere tilknytning til foreningen og bestyrelsen.

Bestyrelsen vil ved et par arrangementer afprøve, om der er medlemmer, der kan være interesserede i at være formidlere af et bredere kendskab til foreningen i deres lokalområder.

Der afholdes to møder, et på Sjælland og et i Jylland/Fyn. Møderne holdes på tirsdage fra kl. 17 til ca. kl. 21.

Bestyrelsen vil under møderne oplyse nærmere om foreningens drift, og vi vil gerne høre den enkelte deltagers ønsker og forudsætninger for at repræsentere foreningen. Deltagerantal sættes til max 10 medlemmer og med tilmelding efter ”først til mølle – princippet”.

For at så mange medlemmer som muligt kan deltage, kan der kun deltage en person for hvert medlemskab. Der ydes ikke tilskud til transport, men foreningen vil være vært ved et aftenmåltid
og kaffe.

Møderne afholdes som følger:
Hotel Krebshuset, Ringstedvej 87, 4180 Sorø, tirsdag den 28. marts 2017 kl. 17:00.

Hejse Kro, Skærbækvej 17, 7000 Fredericia, tirsdag den 4. april 2017, kl. 17:00.

Tilmelding:
Sjællands-mødet senest den 17. marts
Jylland/Fyn-mødet senest den 24. marts
til Birgit 86880110 eller Wisti 29248844 med angivelse af telefonnummer med
henblik på evt. aflysning af mødet