Undersøgelser for pesticider er dyre, og for private brønde og boringer er det ikke et krav, at pesticidanalyser skal indgå i analyser af drikkevandet.

Hvis man har fået lavet en pesticidanalyse, og der findes pesticider eller disses nedbrydningsprodukter, vil der som hovedregel ikke være fare for sundheden. Men pesticider eller nedbrydningsprodukter over grænseværdien (0,1 mikrogram pr. liter) må ikke findes i drikkevand.

I nogle tilfælde kan man renovere sig ud af problemet med godt resultat.

Se mere her

Klik her og kontakt os allerede nu