Haderslev Kommune måtte overgive sig

I forlængelse af omtalen i Nyhedsbrev Juli 2013, ”Landbrugsejendom med 150 malkekøer+ opdræt” skal her sættes punktum i sagen.

Som beskrevet i sidste nyhedsbrev er familien blevet meget dårligt behandlet af sagsbehandler og udvalgsformand i kommunen. Man har ikke villet give en klage til Natur-og Miljøklagenævnet opsættende virkning, og man har ignoreret tilsendte skrivelser – ja, endog påstået, at disse aldrig er modtaget på trods af dokumentation for, at indholdet er læst.

Sagsbehandleren holdt fast i politianmeldelse og påbud om tilslutning til offentligt vandværk og tvangslukning af familiens boring på trods af analyseresultat, der viste særdeles fin vandkvalitet og overholdelse af alle parametre.

Familien blev sigtet af politiet for ikke at have fulgt det kommunale påbud, og et retsmøde blev berammet til den 7. januar 2014.

Et offentligt møde den 8. oktober 2013 i Vojens i Haderslev kommune satte fokus på sagen, og flere aviser bragte læserbreve fra Dansk Brøndejerforening – og ikke mindst Jydske Vestkystens Haderslev afdeling gik hårdt imod især politikerne i kommunen og bragte større reportager med interviews.

På møde i udvalget for Plan og Miljø blev det herefter besluttet at give familien en ny chance. Hvis en ny prøve også viste tilfredsstillende resultat, ville Kommunen droppe påbudet.

Et nyt analyseresultat viste kort tid efter igen særdeles fin drikkevandskvalitet – finere, end det formentligt findes hos de offentlige vandværker.

Tvunget af omstændighederne blev påbudet om tvangslukning og tilslutning til offentligt vandværk trukket tilbage af Kommunen, men udvalgsformanden påstod, at han ikke kunne trække politianmeldelsen med efterfølgende retssag tilbage.

Nu forventede vi selvfølgelig, at politiet ville trække sagen tilbage, men intet skete.

Dette viser, som så meget andet vi kender til, at myndighederne ikke er så gode til at melde tilbage, når sagen har taget en drejning imod, hvad de selv havde arbejdet for.

Lige op til jul henvendte familien sig til retten i Sønderborg for at høre, om indkaldelsen til Retten stadig var gældende. Her kunne en medarbejder fortælle, at indkaldelsen var aflyst ! Dermed kunne familien fejre jul i ro og fred.

Det varede kun kort. Politiet berammede nyt retsmøde til afholdelse den 27. februar 2014 pga. at kommunen fortsat ønskede familien straffet!

Efter fortsat pres på kommunens administration tilgik der skriftlig meddelelse til politiet, at kommunen alligevel  ikke ønskede familien straffet.

Et døgn før retsmødets afholdelse meddelte retten telefonisk, at retsmødet igen var aflyst, idet politiet havde trukket sagen.