Vandmålere ved private brønde og boringer

Der er stadig kommuner, der ikke vil godkende privat opsatte godkendte vandmålere, men kræver kommunens vandmålere installeret for derefter at kræve en årlig leje på op imod 250 kr.

Vi havde tre sager (Aarhus, Odense og Svendborg kommuner). Vi har hjulpet vore medlemmer med skrivelser, hvor vi påpegede, at der ikke i dansk lovgivning fandtes hjemmel til kommunens krav, og vi opfordrede til, at kommunerne fremkom med henvisning til Lovbekendtgørelse og konkret henvisning til paragraffer. Kommunerne har ikke fremsendt sådanne henvisninger.

Sagen fra Aarhus har tidligere fundet sin afslutning ved tilbagebetaling, men desværre uden nogen konkret indrømmelse af manglende hjemmel.

Vort medlem i Odense Kommune kunne kort før jul meddele, at han havde haft besøg af chefen for ”Vandcenter Syd”, der oplyste, at Dansk Brøndejerforening havde ret i, at kommunens krav om, at en vandmåler skulle afhentes/udleveres fra kommunen mod betaling af årlig leje, ikke havde hjemmel i loven, og at kommunens vedtægter nu ville blive revideret. Fremover ville der blive tre muligheder: Leje af vandmåler hos kommunen, opsætte egen godkendt vandmåler eller betale for et skønnet vandforbrug på 170 m3.

Sagen i Svendborg blev ligeledes afsluttet ved at kommunen i februar 2014 tilbagebetalte 12.500 kr. til vandforsyningsejeren, her igen uden nogen skriftlig begrundelse.

Senest har vi erfaret, at Herning Kommune også er ude med riven over for private vandforsyningsejere. Her har et medlem gennem nogen tid kæmpet med at få kommunen til anerkende, at den ikke har hjemmel til at forlange at skulle levere vandmåler med efterfølgende afgiftsafregning. Det pågældende medlem har nu fået kommunen til at indse, at der ikke er hjemmel i lovgivningen og har således fået afsluttet sin kamp medmyndighederne. Men hvad med andre, der ikke kender deres rettigheder?