Rebild Kommunes håndhævelsesvejledning

 Nitrat mg pr. liter <50 >50 og <60 >60 og <100
Handling Ingen bemærkninger. Ny analyse, forenklet Må ikke benyttes til modermælkserstatning. Ny analyse, forenklet kontrol om 5 år. Må ikke benyttes til modermælkserstatning. Evt. teknisk tilsyn. Påbud om skærpet observation, Analyse for nitrat med 1 års mellemrum i 3 år.Herefter vurdering: Er indholdet stabilt under 100 mg/l, kontrol hvert 5. år.

Viborg kommunes administrationspraksis.

side110

01

Bornholms regionskommunes administrationspraksis.

bornholm2

Sjællandske kommuners administrationspraksis.

Kriterier for vurdering af vandkvaliteten i private brønde og boringer med henblik på godkendelse/accept eller myndighedsindgreb.

Coliforme bakterier pr. 100 ml.
0-5 Godkendes/accepteres
6-10 Skærpet kontrol: Årlig prøve
11-20 Opfølgende prøve indenfor 3-6 mdr.
>20 Påbud/Forbud og Kogeanbefaling

E.coli pr. 100 ml.
0 Godkendes/accepteres
>0 Påbud/Forbud og Kogeanbefaling

Kimtal v/ 22 grader pr. ml.
Max. 500 Godkendes/accepteres
510-1000 Skærpet kontrol: Årlig prøve
1100-2000 Opfølgende prøve indenfor 3-6 mdr.
>2000 Påbud/Forbud og Kogeanbefaling

Nitrat, mg/l.
Max 60 Godkendes/accepteres
61-100 Skærpet kontrol: Årlig prøve
>100 Opfølgende prøve indenfor 3-6 mdr.
>150 Forbud mod brug som drikkevand
>50 Forbud mod brug til ernæring af børn under 1 år.

Ændret praksis i Vejle Kommune.

“Vejle Kommune accepterer nu et indhold af coliforme bakterier på op til 5 pr. 100 ml, men samtidig gøres ejeren af ejendommen opmærksom på, at drikkevandskravene ikke overholdes.
De nye retningslinjer er accepteret af Sundhedsstyrelsen og efterfølgende godkendt politisk i Vejle Kommunes Natur- og Miljøudvalg”.

(Citat fra Vejle Kommune den 4. marts 2011)