Vigtig principiel afgørelse af 13. april 2011, J.nr.: NMK-42-00132.

Natur- og Miljøklagenævnet afviser krav om nye prøver ved lavt indhold af coliforme bakterier.

Direkte citat fra afgørelsen:
”Af By- og Landskabsstyrelsens vejledning nr. 9243 af 21/05/2010 fremgår det, at gruppen af coliforme bakterier, med undtagelse af E.coli, som ofte er sygdomsfremkaldende, sædvanligvis ikke indeholder bakterier, der vurderes at udgøre nogen sundhedsmæssig risiko for mennesker, og at lavt indhold af coliforme bakterier i drikkevand (<20 cfu/100/ml) normalt vil være uden sundhedsmæssig betydning”.

 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse:
”Natur- og Miljøklagenævnet ophæver derfor Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse af 29. april 2009 om påbud om forbedring af vandkvaliteten samt om at foranstalte ny vandanalyse (bakteriologisk kontrol), herunder analyse for bakterien Clostridium perfringens) på ejendommen xxxxxxxxxxxxxx”.

Uddrag af Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger:
Klagenævnet henviser til §§ i Vandforsyningsloven, Tilsynsbekendtgørelsen og til afsnit i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 3 -2005. Der henvises til, at overskridelsen alene angår coliforme bakterier, og at denne overskridelse er ganske lille.

Sagen kort:
Et af Dansk Brøndejerforenings medlemmer i Faaborg-Midtfyns Kommune fik udtaget prøve af drikkevandet til ”Forenklet kontrol” den 22. september 2008, og analyseresultatet viste et indhold på to coliforme bakterier pr. 100/ml., mens alle øvrige parametre overholdt kravværdierne.

Faaborg-Midtfyn Kommunes forvaltning meddelte straks varsel om påbud om forbedring af kvaliteten af ejendommens drikkevand, som i skrivelse af 29. april 2009 blev efterfulgt af et egentligt påbud om forbedring af vandkvaliteten samt om at foranstalte ny vandanalyse (bakteriologisk kontrol, herunder analyse for bakterien Clostridium perfringens).  Resultatet af en sådan ny vandanalyse skulle foreligge hos kommunen senest den 15. august 2009.

Foreningen bistod vort medlem med at formulere en klage til Miljøklagenævnet. Klagen blev indsendt ved skrivelse af 25. maj 2009.
Faaborg-Midtfyns Kommune har i brev af 4. juni 2009 indsendt deres bemærkninger til klagen, og har her bl.a. anført: citat ”..at det er kommunens erfaring, at påvisning af bare én coliform bakterie pr. 100 ml. kan være begyndelsen til en større forurening”.

Identisk afgørelse, også 13. april 2011, J.nr.: NMK-42-00097 (tidl. MKN-200-00082)
I denne sag, ligeledes Faaborg-Midtfyn Kommune, havde et af vore medlemmer fået et tilsvarende påbud pga. 1 coliform bakterie. Analysen viste ingen andre overskridelser af grænseværdierne.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver, tilsvarende ovenstående sag, Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse om påbud om forbedring af vandkvaliteten samt om at foranstalte ny vandanalyse (kun for bakteriologi) på ejendommen.

Identisk afgørelse af 6. maj 2011, J.nr.:NMK-42-00142 (tidl. MKN-200-00162)
Her er tale om en sag med  3 coliforme bakterier, og hvor Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Esbjerg Kommunes afgørelse af 29. april 2009 om påbud om forbedring af vandkvaliteten samt om at foranstalte ny vandanalyse svarende til forenklet kontrol på ejendommen.

Identisk afgørelse af 31. maj 2011, J.nr.: NMK-42-00134 (tidl. MKN-200-00148)
Igen et indhold på 3 coliforme bakterier, hvor Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Odense Kommunes afgørelse af 2. juni 2009 om påbud om forbedring af vandkvalitetyen samt om at foranstalte ny vandanalyse (forenklet kontrol) på ejendommen.

Afgørelse af 27. juni 2011.: NMK-42-00240
Natur-og Miljøklagenævnet ophæver Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse af 18. januar 2011 om påbud om forbedring af vandkvalitetenpå grundlag af 1 coliform bakterie

Afgørelse af 15. juli 2011, J.nr.: NMK-00238
Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse af 15. februar 2011 om påbud om, at vandforsyningsanlægget på ejendommen skal ophøre for bestandigt på grundlag af 1 coliform bakterie.

Afgørelse af 15. juli 2011, J.nr.:NMK-42-00225 (tidl. MKN-200-00264)
Natur-og Miljøklagenævnet ophæver Faaborg-Midtfyn Kommunes afgørelse af 9. november 2010 om påbud om, at vandforsyningsanlægget på ejendommen skal ophøre for bestandigt grundlag af 4 coliforme bakterier.

 

På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside kan man læse om ovenstående afgørelser.