• 09-02-24
  Myndighederne overfortolker loven ved krav om A og B prøver
 • 07-12-23
  Vejen Kommune vælger fortsat tvang
 • 22-09-23
  Vejen Kommunes vandforsyningsplan
 • 22-09-23
  ”Elektriske strømme” der føres frem til beboelser til skade for mennesker og dyr
 • 22-09-23
  Vandværks krav på levering af vand støttet af kommunens politikere
 • 22-09-23
  Klagenævnet ændrer en kommunes afgørelse ved fornyet indvindingstilladelse
 • 22-09-23
  Fravær af god forvaltning i Odense Kommune og klage over Fyns Politi
 • 22-09-23
  Et støttemedlem bad om Råd til forståelse af en deklaration i forhold til dansk lov
 • 22-09-23
  Odense Kommune tabte principiel sag i klagenævnet efter påbud om det store overvågningsprogram (A og B pakker) ved gård med udlejning af hestebokse
 • 09-12-19
  Voldsomme adfærdsproblemer hos malkekvæg på Sjælland
 • 27-06-16
  Sagen om 200 køer, der ikke ville drikke vandværksvand – afsluttet
 • 15-04-15
  Aalborg Kommune taber principiel sag
 • 15-01-15
  Viborg Kommune måtte overgive sig
 • 01-06-14
  Hollandsk familie dømt i retten for at have renoveret egen brønd
 • 22-04-14
  Laboratorium erkender kundens ret og overgiver sig
 • 31-03-14
  Haderslev Kommunes nidkære krav tilbagevist
 • 10-02-14
  Kommuner vil ikke godkende privat opsatte vandmålere
 • 20-12-13
  Boringskontrol ved private enkeltforsyningsanlæg
 • 01-12-13
  Stærkt sammenhold påvirkede og overbeviste lokale politikere
 • 15-05-13
  Nitratindhold i drikkevand over kravværdien på 50 mg/l.
 • 13-04-11
  Vigtig principiel afgørelse af 13. april 2011, J.nr.: NMK-42-00132.
 • 01-03-10
  Sag om udført erstatningsboring
 • 17-09-09
  Kommune politianmeldte brøndejer i stedet for rådgivning
 • 10-02-09
  Kommune tabte sag om tvangstilslutning af 29 ejendomme
 • 01-02-08
  Kommune søgte med vandforsyningsplan at fratage en borgers rettigheder.
 • 10-08-06
  Sag om fund af pesticidrester over grænseværdien på 0,1 ug/l.